Vandaag de dag is het belangrijk dat ondernemingen, ongeacht de grootte van het bedrijf, het veiligheidsvraagstuk binnen hun organisatie serieus nemen. G4S is op dat gebied een ervaren partij met expertise op het gebied van cash solutions, safety-, en secure solutions. De firma bestaat sinds 100 jaar en bezit expertise en ervaring op het gebied van verschillende sectoren. Het aanbod op het gebied van safety solutions bestaat uit het aanbieden van onsite of virtuele traingen danwel het leveren van diensten of beveiligingsexperts. Voorop staat bij dit alles de specifieke veiligheidsvraag van de klant welke van bedrijf tot bedrijf kan verschillen. Bij training staat het voorkomen of de preventie centraal alsmede het correct reageren mochten zich bepaalde ongewenste situaties voordoen. Deze training kan op locatie bij de klant of bij G4S worden gevolgd. Twee specifieke voorbeelden zijn de brandweer en maritieme trainingen. 

Onmisbare trainingen voor de brandweer

De brandweer moet 24X7 paraat staan en inzetbaar zijn in geval van grote en kleine calamiteiten. Op het gebied van de openbare veiligheid heeft de brandweer een zeer verantwoordelijke taak.Het regelmatig trainen van het hele brandweerkorps is dan ook belangrijk. G4S levert op maat gemaakte trainingsprogramma’s welke conform internationale kwaliteitsnormen en maatstaven worden ontwikkeld en uitgevoerd. De klant kan kiezen uit verschillende trainingniveaus: van manschappen tot en met onderbrandmeester. De training bestaat uit verschillende scenario’s welke op een G4S locatie worden uitgevoerd. 

Essentiele safety solutions voor de maritieme sector 

In geval van een calamiteit op een schip of een offshore locatie zoals een booreiland staat de bemanning er vaak alleen voor, zeker als zich iets voordoet ver buiten de kust. G4S biedt training aan op de locatie van de klant of op haar eigen coaster te Heerenveen. Ze maakt verder onderscheid tussen training voor de zee-, of binnenvaart. Ook is het mogelijk om teambuilding sessies te organiseren. De opleidingen zijn gecertificeerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport.