Schakel een veiligheidscoördinator in op de bouw

Als je als bouwbedrijf aan een project is het zaak dat het gehele proces zo veilig mogelijk verloopt. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan werken en er geen ongevallen plaatsvinden op de bouwplaats kun je een veiligheidscoördinator inschakelen.

Op diverse bouwplaatsen inzetbaar

G4S kan een dergelijke coördinator voor je regelen. Zij werken met goed geschoold personeel dat op verschillende locaties kan worden ingezet. Zo kunnen ze worden ingezet bij nieuwbouwprojecten maar ook bij bestaande bouw die gerenoveerd wordt. Daarnaast werken ze in de industriebouw en offshore-bouw.

Drie speerpunten

De coördinator heeft drie belangrijke punten waarmee rekening gehouden wordt tijdens een bouwproject. Dit zijn safety, efficiency en productivity. De veiligheidscoördinator weet precies waarop te letten en kan er zo zorg voor dragen dat de klus veilig geklaard wordt maar ook op de meest efficiënte manier. De productiviteit zal niet te lijden hebben onder zijn of haar aanwezigheid en de van tevoren vastgelegde veiligheidsmaatregelen.

Taken van de coördinator Een veiligheidscoördinator bekijkt op voorhand de bouwplannen en maakt op basis daarvan een plan waar iedereen van op de hoogte wordt gesteld. Zowel de mensen die op de bouw werken als de geldschieters dienen het er mee eens te zijn zodat het project van start kan gaan. Tijdens de bouw houdt de veiligheidscoördinator de werkzaamheden in de gaten en kijkt of er volgens de regels gewerkt wordt. Zo niet, dan kan hij of zij dat rapporteren. Mochten zich toch onveilige situaties voordoen dan kan er ingegrepen worden en komen er nieuwe veiligheidsmaatregelen.