Veel mensen zullen wel het een en ander weten van geld lenen en misschien heeft het grotendeel van de populatie dat al wel eens gedaan. Het aanvragen van een lening kan bijvoorbeeld bij een bank of voor een kleine lening een instelling.

Vaak worden leningen uitgeschreven door banken, (overheids)instellingen of rijke mensen. Al deze leningen dienen goed gekeurd te worden en daarnaast dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden die op papier staan en die op papier ondertekend moeten worden. Verder zijn er andere criteria die er voor zorgen dat men wel of geen lening krijgt van een desbetreffend bedrijf of persoon. Criteria die hier aan moeten voldoen zijn bijvoorbeeld leeftijd, inkomen, verleden en einddoel van de lening.

Leeftijd

Bij leeftijd gaat het om het volwassen zijn van de persoon die leent, deze persoon dient sowieso 18 jaar of ouder te zijn en in sommige gevallen zelfs 21 jaar of ouder. Andere aspect is inkomen, met weinig maandelijks inkomen is het verkrijgen van een hogere lening een lastige zaak. Verder is verleden ook een belangrijk onderdeel voor een lening aanvragen, als je een slecht verleden hebt waarbij schulden meespelen wordt een lening in veel gevallen ook een lastige zaak. Tot slot is het einddoel van de lening belangrijk, hiermee wordt bedoeld dat als het geld voor een slechte investering wordt gebruikt zal de bank niet snel een lening verstrekken.

De conclusie is dat een lening aanvragen en verkrijgen eigenlijk helemaal niet zo lastig is, het enige waar op gelet moet worden is of men aan de criteria voldoet.